KVKK Aydınlatma Metni

Sayın Ziyaretçi,

Bu metin, Elazığ Kahramanoğlu Beyaz Eşya Teknik Servisi’nin (aşağıda “Şirket” olarak anılacaktır) www.elazigbeyazesyaservisi.com.tr web sitesini ziyaret eden kişilere yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak hazırlanmış bir aydınlatma metnidir.

1. Veri Sorumlusu

Elazığ Kahramanoğlu Beyaz Eşya Teknik Servisi

Adres: [Rızaiye mahallesi hacı hulusi efendi Sokak no ;2/c Elazığ]

Telefon: [905072406207]

E-posta: [elazigbeyazesyaservisi@gmail.com]

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket olarak, ziyaretçilerimizin www.elazigbeyazesyaservisi.com.tr web sitesini daha etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak, hizmet kalitesini artırmak ve talep edilen bilgileri sağlamak amacıyla kişisel verileri işlemekteyiz. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İletişim Formları: Taleplerinizi değerlendirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek için iletişim formu aracılığıyla verileriniz işlenir.
 • İstatistiksel Analiz: Web sitemizin performansını ve kullanımını değerlendirmek amacıyla istatistiksel analiz yapılır.

3. Kişisel Veri Kategorileri ve İşleme Amaçları

Şirket olarak işlediğimiz kişisel veri kategorileri ve bu verileri işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

 • İletişim Bilgileri: Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri, taleplerinizi değerlendirmek ve sizinle iletişim kurmak amacıyla işlenir.
 • Ziyaret Bilgileri: IP adresi, tarayıcı türü, ziyaret tarihi ve saatine ilişkin bilgiler, istatistiksel analiz yapmak amacıyla işlenir.

4. Kişisel Veri İşleme ve Aktarma Süreçleri

Kişisel veriler, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenir. Veriler, KVKK’ya uygun güvenlik önlemleri alınarak saklanır ve üçüncü kişilere aktarılırken gerekli güvenlik önlemleri titizlikle uygulanır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak sizlere aşağıdaki hakları tanımaktayız:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesinin yapıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, Şirket ile iletişime geçebilir ve yazılı talebinizi tarafımıza iletmiş olursunuz.

6. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu KVKK Aydınlatma Metni, mevzuatta yapılan değişikliklere ve Şirket politikalarında oluşan güncellemelere bağlı olarak revize edilebilir. Bu nedenle, web sitemizi ziyaret etmeden önce bu metni kontrol etmenizi öneririz.

Bu metin, [Tarih] tarihinde oluşturulmuş ve güncellenmiştir.

Saygılarımızla,

[Berk Kahramanoğlu] [Ünvanınız] [Elazığ Kahramanoğlu Beyaz Eşya Teknik Servisi]